Kommuneoverlege Ivar Skogvold har få betenkeligheter med å si ja til en forespørsel fra Sannidal skolemusikkorps om å arrangere førjulsbasar i grendehuset 26. november. Det går fram at et skriv fra kommunen.

Likevel har Sannidal skolemusikkorps besluttet å ikke arrangere den tradisjonsrike basaren, og det er på grunn av smittevernhensyn. På møter gjennom høsten har styret i korpset diskutert saken flere ganger, og beslutningen er klar.

- Selv om man har fått lov er det ikke sikkert at man bør, og det har vi tenkt mye på. Med økende smitte i byene omkring oss og nasjonalt, er det større usikkerhet og mange er engstelige og redde. Dette ønsker vi selvsagt ikke å bidra til å øke, skriver dirigent Ragnhild Brekke i en e-post til KV.

Korpset blir imidlertid å se flere ganger før jul. I samarbeid med voksenkorpset i bygda, skal de blant annet spille når julegrana på Alti tennes i slutten av november. I tillegg skal de i samarbeid med Kragerø skolekorps og Kroken musikkorps ha en samspillhelg helgen før som arrangeres på kulturskolen.

- Det er i trygghet om at vi overholder alt av smittevernsregler og retningslinjer fra både Kulturskolerådet, Musikkorpsforbundet og Kommuneoverlegen, skriver Brekke.

Brekke forteller at de også skal ha en intern førjulskonsert og juleavslutning i korpset.