Svar til Kevin Hunter Nielsen.

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. All vaksinasjon i Norge er frivillig. På denne nettsiden kan man lese om effekt og bivirkninger, slik at alle selv kan ta et informert valg.

Ifølge smittevernloven § 7-1 skal kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om forebyggende smitteverntiltak, herunder vaksinasjon. Ifølge forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 4 a skal kommunen tilby vaksine med Covid-19.

Når det gjelder det faglige grunnlaget inkludert beslutningsgrunnlaget for koronavaksinasjonsprogrammet, inkludert oppfriskningsdose viser vi til Folkehelseinstituttets nettsider.

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell inneholder informasjon om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper.

For øvrig viser vi til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet når det gjelder andre synspunkter du har på det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet.

Brynhild Braut
kommuneoverlege

Les også

Vedrørende massevaksinering i Kragerø kommune