Cdc/hannah A Bullock; Azaibi Tamin

Korona-tall

Publisert

Hopp til innhold på siden:

Nøkkeltall

Bekreftede smittetilfeller

Smittetilfellene er bekreftede, altså de som er blitt testet og fått påvist korona.

Før 12. mars ble personer med milde symptomer etter utenlandsreiser testet. Etter 12. mars testes ikke lenger disse, og fokusgrupper for testing er nå helsepersonell, alvorlig syke og personer i sårbare grupper.

Kilder for tallene er Folkehelseinstituttet og kommuner. Tallene oppdateres minst daglig.

Sykehusinnlagte

Kildene for tallene er Helsedirektoratet og de fire helseregionene, og oppdateres daglig. Antall intensiv- og respiratorpasienter rapporteres på helseregion-nivå. Tallene på innlagte kan stige og synke, etterhvert som pasienter blir lagt inn, skrives ut som friske, eller dør.

Sykmeldinger relatert til koronavirus

Tallene hentes fra NAV og gjengir sykmeldinger fra helsevesenet der det er påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset.

Sykefraværstilfellene i denne publiseringen bør tolkes med varsomhet. De fleste elektroniske pasientjournalsystemer er oppdatert med den nye koden for covid-19, men ikke alle. Noe av økningen i sykmeldinger fremover kan derfor komme fra økt utbredelse på systemsiden.

I tillegg leverer sykehus sykmeldinger på papir, og disse fanges ikke opp elektronisk. I sum underrapporterer vi de faktiske forhold noe.

Statistikken oppdateres automatisk klokken 10.

Barometer: Frykt og tillit

Amedia og Nettavisen gjennomfører daglige målinger på nordmenns frykt for egen og andres helse og økonomi, og hvor fornøyde vi er med myndighetens håndtering av koronakrisen.

Svarene vi får legges sammen til en såkalt frykt- og tillitsindeks. Her kan du følge utviklingen. Tallene oppdateres hver kveld kl. 21.

Artikkeltags