Jeg stoler på politikerne.

Når det gjelder konsesjon for de eiendommene som Norges rikeste på eiendom har kjøpt på Levangsheia, så stoler jeg på at politikerne følger konsesjonslovens intensjon, og gir noen som kan tenke seg å bo her hele året muligheten til å kjøpe til en akseptabel pris.

Jeg ser for meg at i løpet av 10 til 20 år vil mange av eiendommene på Levangsheia skifte eier. Hvis det er slik at det er greit at det gis konsesjon til et AS til å overta disse, da vil selskap som eies av Fredensborg, eie halve Levangsheia.

Er dette greit for politikerne i Kragerø? Det er, og bør i framtida være, mulig å bo og jobbe her.

Det blir gitt uttrykk for at de nye eierne vil lage en slags lekegrind for turistene i disse skogsområdene. I fjor hadde Levangsheia vel et åpent møte om dette med turstier. Det var stor enighet om at det ikke var ønskelig med flere turstier i dette området. Et par av dem burde fjernes fra kartet, og i terrenget.

Området det er snakk om er fra vannet Leivann og til Ørvik - Heistad - Hellermyr. Dette er i liten grad påvirket av menneskelig aktivitet.

Jeg bor ved veien som går opp til dette området, og har sett hvilken økning det har vært av mennesker som går inn i dette området hele dagen i sommermånedene. Dette betyr at dyrene som holder seg i disse områdene blir forstyrret mange ganger hver eneste dag om sommeren.

Det var jo på grunn av at pengefolk var i ferd med å kjøpe opp eiendommer og vannkraft i hele Norge, at konsesjonslovene ble vedtatt. Det har jo også helt til det siste vært regulering av prisen på utmark og landbrukseiendommer i Norge.

Det er på grunn av disse konsesjonslovene at Norge ser ut som det gjør. At det bor folk over hele landet.

La oss fortsette med det.

Lars Hellermyr