Frp-Iver: - Situasjonen for økonomien er dyster, og enda verre vil det bli

Iver Juel (Frp) var klar i sin tale i sitt siste innlegg som folkevalgt i Kragerø kommunestyre.