Kommuneoverlegen: - Vi har testet flere tilreisende og nekter ingen

Søndag gikk ordfører Grunde Knudsen ut og sa at Kragerø kommune ikke har kapasitet til å teste fasteboende og turister. Helsedirektøren mener kommunen ikke har anledning til å nekte testing.