Kommuneoverlegen: - Lite sannsynlig at personen ble smittet i Kragerø

Kommunen jobber nå med en omfattende smittesporing.