Kommunen har gitt tillatelsene: - Gravearbeidet må skje samtidig på grunn av B13-utbyggingen

Gravearbeid langs Sparbygget i Kirkebukta mot B13-tomta skaper trafikkaos når det er store utfartshelger.