– Ildsjelen vi jakter er en som vanligvis ikke stjeler overskrifter i lokalavisa. Det er kanskje den du ikke ser, men som «bare» er der og hjelper til. Men en som det likevel er viktig å løfte fram. Vi synes derfor det er fryktelig hyggelig å dele ut denne prisen oppunder jul, sier banksjef for strategi og forretningsutvikling i Skagerrak Sparebank, Jon Guste-Pedersen.

Ildsjelprisen er et samarbeid mellom Skagerrak sparebank og KV, og startet i 2011.

Klikk her for å nominere din kandidat!

Jubileum

– Jubileum, jubler banksjefen.

- Jeg vet at det er utrolig mange gode kandidater til denne prisen i hele kommunen, på øyene, Levang, Stabbestad, Sannidal, Helle og selvsagt i by'n. Kandidatene er mange der ute. Det er så mange ildsjeler hele veien, og noe av intensjonen med denne prisen er å gi anerkjennelse til alle ildsjelene, ikke bare vinneren, fortsetter Guste-Pedersen.

Fra og med i dag kan publikum komme med forslag til kandidater til årets Ildsjelpris. Alle kan komme med forslag, som må være begrunnet. Forslagene kan legges inn via nettet på ildsjel-prisen.no, eller i en mail til banken eller direkte til banksjefen. Forslag må være innsendte før klokken 09.00 mandag 30. november.

– Da vil en jury plukke ut fire kandidater som blir med i den endelige avstemningen som starter 4. og varer til 20. desember. Vinneren blir offentliggjort digital på selveste julaften, opplyser banksjefen.

Løfte fram

– Frivilligheten og ildsjelene er det viktig å løfte. Kragerø har gode frivillige tilbud som skaper aktivitet og muligheter for dem som bor her. Sammen med tilgang på arbeidsplasser og gode offentlige tjenester, er frivillighet med å gjøre Kragerø til et godt bosted, slår Jon Guste-Pedersen fast.

Tidligere vinnere kan ikke nomineres på nytt. Tidligere nominerte kandidater kan derimot foreslås.

Kriteriene:

• Kandidater skal være enkeltpersoner

• Innsatsen skal være tuftet på frivillighet

• Innsatsen har vart over tid

• Forslag må begrunnes

• Alle kan foreslå kandidater

•Prisen kan kun tildeles en gang til en person

Tidligere vinnere

• 2011 – Ørnulf Klausen

• 2012 – Rita Michaelsen

• 2013 – Trygve Thorsen

• 2014 – Inger Bekkevik

• 2015 – Lydia og Olav Drevland

• 2016 – Øyvind Jensen

• 2017 – Audun Solbekk

• 2018 – Henry Isnes

• 2019 – Marianne Lutro

Prisen er på 10.000 kroner, i tillegg til diplom, blomster og kake.