Kirkens Bymisjon: - Flere og flere trenger hjelp

Antallet som får hjelp fra Kirkens Bymisjon i Kragerø er stigende. Tidligere var det oftest rusmisbrukere som trengte en håndsrekning, nå kommer eldre og barnefamilier også. – Det er flere helt vanlige mennesker som kommer til oss, sier daglig leder Kari Sveberg.