– Med dagens koronasituasjon så vi ingen mulighet for å gjennomføre den feiringen vi opprinnelig hadde lagt opp til. Etter de nye smittevernreglene, kunne vi bare hatt personer i kirka under jubileumsgudstjeneste 29. november. Dette hadde blitt stusslig, derfor valgte vi å utsette jubileet i ett år, sier prest Harald Monsen til KV.

– Hva med den planlagte Kirkeuka som jubileet skulle være en del av?

– Kirkeuke blir det, men noe nedskalert på grunn av strenge smittevernregler. Inntil videre vi ikke ha mer enn 50 tilhørere i kirka. Myndighetene har sagt, at de først i desember skal ta en ny vurdering av situasjonen. Søndag 6. desember er det gudstjeneste, søndagen deretter er skal det være konsert med byens kor og korps, sier Monsen.

Kirkeuka avsluttes søndag 20. med de tradisjonelle ni lesninger hvor Kragerø Kantori, Kragerø Jentekor, samt solister og instrumentalister.

– Vi håper at reglene endres innen den tid, slik at vi kan ha flere enn 50 tilhørere, sier Monsen.

Søndag 22. november er det planlagt sang- og musikkgudstjeneste hvor blant andre Kjølebrønd Blåsegruppe og en gruppe fra Kantoriet medvirker.

Digital julegudstjeneste?

– Hva skjer med julegudstjeneste?

– Skulle gjerne ha sagt hvordan opplegget blir. I og med vi venter på nye retningslinjer først i desember, er det umulig å planlegge. Vi vet ikke om vi da kan ha 50 i kirken eller 200. I Kragerø kirke er det planlagt to gudstjenester julaften, om det lar seg gjennomføre, gjenstår å se.

– Har digitale løsninger vært vurdert?

– Dette i tillegg til andre løsninger har vært vurdert, foreløpig vet vi ikke hva vi kommer til å lande på, sier Harald Monsen.