Kalstadkilen

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. Foto:

Av

Svar til Miljøhåp i Kalstadkilen KV torsdag 21. november 2019.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det blir så store inngrep og kostnader, så kommunen må bruke tid og kunnskap for å finne den beste løsningen.

I innslaget fra KV ble det nevnt ordrett: «Samtidig er det viktig og sørge for at ny forsøpling av miljøgifter stoppes». Sitat slutt.

Både Kilen og Kalstadkilen er to små innestengte fjorder. Hva kommunen og Kilen Vel tenkte, da de for mange år tilbake ga klarsignal for å «tette igjen» det andre inn/utløpet ved Delecto, var lite framtidsrettet!

Tidevannet går sin gang, og etterlatenskaper og løse gjenstander, også små båter, seiler ut og inn med tidevann og været.

Når det nå er planlagt et antall nye eneboliger ved Lindtvedt, med tilhørende brygger, og båthavna på Hestøya har fått lov til å utvide med enda en utstikker, må kommunen ta et grep.

Vi har selv hatt båtplass på Hestøya i mange år, og der var det ikke lagt opp til spilltank.

«Miljøhåp i Kalstadkilen». Skjer det noe snart? Overskriften sto i KV torsdag 21. november 2019.

Det nærmer seg ett år siden kommunen inviterte til et informasjonsmøte på Sportellet. Bakgrunnen var et miljøprosjekt, som kommunen hadde inngått med firmaet Cowi. De hadde undersøkt vann- og bunnkvalitet i hele Kilen, inkludert Kalstadkilen.

Mange små bedrifter med ulikt arbeid, har huset arbeidsplasser, og den gang nødvendig arbeid her inne. Forurensningen fra den tid viser seg å ha blitt liggende i alle år, og det har påvirket vekst og liv i bunnen og i vannet. Lite tang igjen. Informasjonen ble godt forklart og redegjort av firmaets Roger Konieczny. Elke Karlsen var kommunens leder, og redegjorde når det var nødvendig.

Vi var cirka 20 frammøtte, og de fleste av oss ble riktig forbauset over tilstanden her inne. Firmaet la fram en skisse med mulige løsninger, både flytting av bunnslammet til et annet sted, deponi, eller duk over bunnen.

Inn- og utløpet til Kalstadkilen blir «lille E18» når våren/sommeren kommer. Vi fastboende i Kalstadkilen har stort sett kloakkledning fra huset og tilkopling ut i vannet. Store rør ligger som oppsamling videre gjennom sundet og til byen. Røret ligger synlig gjennom hele utløpet og et stort skjær midt i.

Fastboende, hytteeiere og sommergjester har brygger, båter og bøyer i sundet, som begrenser framkommeligheten, da bryggene blir utvidet og støpt.

Når båtene er klarert etter vinteren må motorene testes, og det skjer i Kalstadkilen. Ungdommer med små båter/motorer, og store båter med over hundre hestekrefter, og barn på rumperistere, som har det gøy, durer rundt og rundt og hopper på egne bølger. Det kan være farlig, og ved en henvendelse til politiet om fartsgrense her inne, fikk jeg opplyst at det var 30 knop! Helt utrolig i et så begrenset område. Jeg har sendt en henvendelse i våres til havnevesenet, men har ikke fått svar.

Firmaet Cowi opplyste at en litt stor båt med stor motor i cirka 10 knop, virvler opp bunnslam fra cirka 11 meter. Når vi vet at bunnen i midten av fjorden bare er noen meter mer, kan vi forstå hvorfor det er så mye brunt algeslam som drifter rundt i Kalstadkilen. Det er til irritasjon for oss som bor her, da det legger seg rundt båter og brygger.

Med robåten min får jeg noen fine runder i Kalstadkilen, og får observert detaljer. Innerst mot Kalstad, ved utløpet av den «gamle elva» har den fine sandbunnen fra elvas gamle dager, blitt gjørme. Ved selvsyn de siste årene har flere gamle båter, uten eiere?, bare sunket ned i gjørma. Fra i fjor til i år forsvant en cirka 20 fots hvit båt med blå stripe, lå til esinga i fjor høst, og er nå forsvunnet i dypet. Hvem som er grunneier her inne vites ikke, men restene etter brygger ligger som rekved.

Kommunen må ta en helhetsvurdering av hele Kilen. Vi trenger opprydning av bunnen, 5 knops skilting ved innkjøring til sundet, hva er privat og offentlig for bading, parkering? Og henvendelse til grunneiere om opprydding, så miljøet blir ivaretatt, både på land og i vannet.

Det er ikke alltid så populært å stå fram med «urolige synspunkter», men jeg gjør det nå. Kanskje skjer det noe «snart», eller i framtiden?

Med håpefull hilsen

Eva Mathisen Hansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken