Juli-trafikken økte kraftig på E18

I uke 29, det vil si fra 15. til 21. juli, passerte det 17.000 flere biler på E18 enn det gjorde i samme tidsrom i fjor.