Det sa Kragerø sangforenings Steinar Kjærra da han ønsket velkommen til julekonserten i Kragerø kirke.

Kragerø musikkorps åpnet konserten, med amerikansk julemusikk, fra "White Christmas" til «All I want for Christmas», alt under Thorleif Andersens kyndige taktstokk. At tilhørerne klappet taktfast til musikken, viste at den falt i smak.

Det gjorde også kor-innslagene som fulgte. Karisma under ledelse av Ola Didrik Næss sang kjente julesanger.

Kragerø damekor, dirigert av Gro Lise Bohmann, fikk hjelp av fire unge jenter i framførelsen av «Vi tenner våre lykter», før de gikk over til Disney og «When you wish upon a Star.»

De 10 damene i Octopus hyllet jomfru Maria i to fint framførte sanger, ledet av Anne-Grethe Krogh. Og etter en kort og tankevekkende andakt ved Harald Monsen, var det Kragerø sangforenings tur. Under ledelse av Robert Czyz og med Robert Carding ved flyglet. Glade jul, og Davids salme 150 sto på programmet, før Deilig er Jorden ble sunget unisont.

Og da er alt klart for jul i Kragerø.