VISTIN PHARMA, som vel av mange fortsatt kalles Weifa, har vært og er en viktig bedrift for Kragerø. Det har den vært helt siden rett etter andre verdenskrig. Bedriften har gitt kragerøfolk viktige arbeidsplasser og kommunen gode skatteinntekter. I dag er Vistin Pharma Kragerøs største private arbeidsgiver, med sine rundt 140 ansatte ved fabrikkanleggene i Gruveveien og på Fikkjebakke. Alle arbeidsplasser er viktige, men Vistin Pharma har en god del kompetansearbeidsplasser, som er ekstra viktige for å kunne lokke unge, velutdannete mennesker til å flytte til Kragerø.

MANGE KRAGERØFOLK har vært stolte av å kunne fortelle at produkter som Paracet og Ibux blir produsert i vår kommune. «Weifa er Norges svar på Coca-Cola. Ingen merkevarenavn er sterkere enn Paracet og Ibux», sa investor Øystein Stray Spetalen da han i 2014 sto i spissen for milliardoppkjøpet av Weifa. Etter oppkjøpet ble fabrikkene i Kragerø skilt ut og plassert i selskapet Vistin Pharma, mens de kjente merkevarenavnene ble værende i Weifa-selskapet, med forretningsadresse i Oslo.

De siste årene har Vistin Pharma vokst stort på produksjonen av diabetesmedikamentet metformin, et produkt som selskapet vil øke produksjonen av de kommende årene. Satsingen medfører investeringer i 100-millionersklassen, noe som gjør bedriften enda mer viktig for Kragerø.

Det er derfor alvorlig både for bedriften selv og for Kragerø, når Miljødirektoratet gjentatte ganger de siste årene har slått ned på en lang rekke lovbrudd knyttet blant annet til utslipp til luft og vann. I det siste har direktoratet sagt rett ut at de ikke lenger har tillit til at Vistin Pharma er i stand til å overholde utslippstillatelsene som bedriften har. I 2014 truet Miljødirektoratet med å gå til det dramatiske skrittet å stanse hele driften ved fabrikken i Gruveveien.

I november i fjor slapp fabrikken på Fikkjebakke ut flere tonn medisinrester og løsemidler, som endte urenset ut i Kilsfjorden. Det har vært mange andre store utslipp fra begge fabrikkene de siste årene. Metformin fra fabrikken på Fikkjebakke er påvist i hele Kilsjorden – og til og med helt ut i Bærøfjorden. Ved fabrikken i Gruveveien har det tidligere vært for høye utslipp av det potensielt kreftframkallende stoffet metylenklorid. Ved ett tilfelle lå utslippet av dette stoffet 22 ganger høyere enn grensen i utslippstillatelsen. Og det fra et fabrikkanlegg som ligger midt i et boligområde.

I BØRSMELDINGEN som ble sendt ut i forbindelse med produksjonsstansen etter det siste store utslippet fra Fikkjebakke, var ikke miljøkonsekvensene nevnt med ett eneste ord. Produksjonsstansens lengde, leveringstryggheten til bedriftens kunder og effekten på bunnlinja var det som ble løftet fram i børsmeldingen. På Vistin Pharmas nettside må man virkelig grave dypt i lenkene før man finner noen generelle formuleringer om hvilke tanker selskapet har rundt sitt miljøansvar. Er det tegn på hvor langt framme i bevisstheten miljøhensyn ligger i hodet til selskapets ledelse i det daglige?

VI HÅPER at Vistin Pharma innser alvoret i situasjonen, og umiddelbart får ting «på stell» i forhold til sitt miljøansvar. Vi håper at bedriften får et langt liv i Kragerø. Kommunen bør bruke alle verktøy den har, for å legge til rette for at bedriften har best mulig leveforhold her hos oss. Men Vistin Pharma kan ikke holde på som de har gjort de siste årene, noe som har ført til det ene store utslippet etter det andre. Nå får det jaggu være nok.

ESPEN SOLBERG NILSEN

Ansvarlig redaktør