I KV av 29. januar i år, leser jeg om Else Bjørg Finstads ønske om vern av Valberghalvøya, og motstand mot å etablere en «huskrull» på inntil 12 boliger i nærheten av Lindtvedt. Innspillet har fått støtte av Kragerø Turlag. Det støttes også av meg, som bruker byens nære naturområder mye.

Jeg vil minne om at, i 1996, ble kommunens første miljøvernpris, tildelt Kragerø og Oppland Turistforening (nå Kragerø Turlag) og Else Bjørg Finstad, daværende leder av foreningen. Det året feiret også foreningen sitt 50-årsjubileum. Prisutdelingen skjedde på rådhuset. I Kragerø Blad av 2. mars 1996, skrev Roar Thorsen: Trond Handelsby roste i sin tale Turistforeningen for stort engasjement i arbeidet for å verne naturområder, og for å påvirke folk til å bruke naturen. Miljøvernkonsulent i kommunen, Elke Karlsen, redegjorde for utdelingen. Vi hadde satt allemannsretten og mangfold i miljøvernarbeidet som framtredende kriterier ved tildelingen, og nettopp dette står Turistforeningen som en glimrende representant for, sa hun.

I sin takketale benyttet Else Bjørg Finstad anledningen til å peke på hvor viktig det er å arbeide for å bevare de nære turområdene som er igjen i Kragerø.

Det er kommet nye og også yngre politikere og medarbeidere i kommunen. Mange har kanskje ikke kjennskap til den prisutdelingen og kriteriene som ble lagt til grunn den gangen. Jeg synes det er viktig å minne om den, og hva som har skjedd i sentrumsnære turområder siden.

Jeg håper kommunens politikere kan lære av det.

I 1996 satt jeg i styret i Turistforeningen og var tilstede på utdelingen av miljøvernprisen. Det ble også snakk om utbyggingen på Sjåen. Den var allerede i gang.

Vi som har bodd lenge i Kragerø (snart 43 år for min del), husker godt stiene i området Sjåen–Storkollen. Den flotte stien fra Sjådammen retning utsikten på Storkollen, ble gradvis forringet og forsvant til slutt. Det ble veier, tomter og hus der den hadde gått. Andre stier vi hadde brukt i området, endte plutselig i hager. Mitt inntrykk er at kommunen bruker kart uten inntegnede stier når de planlegger tomter. Tenk om tomtene hadde blitt lagt på hver side av stiene, med en-to meters klaring på hver side? Vi har fortsatt blåløypa. Men det sentrumsnære stinettet ble svært forringet.

Vi ser også at stier sør for Bjørneknuten er blitt «spist opp» av steinbruddet på Valberg.

I den samme avisen, KV 29.01.2019, står det at kommunen vurderer å selge flere tomter for lavere enn kostpris. I boligfelt som ble lagt ut for salg i 2006 og 2009, er det fortsatt mange ledig tomter. Flere hus står også usolgt i Kragerø. Det virker derfor underlig at det ønskes etablert flere tomter.

Fysisk aktivitet er forebyggende helsearbeid. For mange mennesker, er naturen deres «helsestudio». Det er viktig å ha turområder så nær byen, at mange kan nå dem uten å kjøre bil, eller kjøre kun korte avstander. Det gir også miljøgevinst.

Jeg støtter vern av Valberghalvøya med de kvalitetene området har for friluftsliv, dyre- og planteliv.