Gå til sidens hovedinnhold

Janna i Næringsforeningen: – Vi må ville hverandre vel

Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi må bli flinkere til å samarbeide. Vi må se at det som er godt for naboen, kan være godt også for meg.

Daglig leder i Kragerø Næringsforening er svært opptatt av at næringslivet, og Kragerø-samfunnet for øvrig, må bli flinkere til å arbeide sammen, og gjøre hverandre sterke.

– Vi må bli flinkere til å gi konstruktive, korrigerende tilbakemeldinger. For vi er ofte bedre til å kritisere enn å gi positive tilbakemeldinger.

Næringsforeningen kan nå se tilbake på sitt første, hele driftsår.

Mye dugnadsarbeid

– Det har vært mye som måtte gjøres for første gang. Å organisere en forening er en betydelig oppgave, sier daglig leder Janna Pihl.

– Men jeg er imponert over hvor mange driftige og initiativrike næringslivsledere vi har i lille Kragerø, sier hun.

Foreningen er organisert med ulike ressursgrupper, for sentrum, reiseliv, håndverk og industri, og Sannidal/Fikkjebakke.

– Det som skjer i ressursgruppene er dugnadsarbeid, og det er mange som gjør en betydelig innsats her, sier lederen i næringsforeningen.

– Jeg jobber «på ordre» fra disse, og fra styret i foreningen. Dette har fungert godt, men det er alltid behov for at ting går seg til, og man får definert ansvar og roller, sier Janna Pihl.

Den viktigste oppgaven for næringsforeningen i sitt første år, har vært å arbeide tett opp mot kommunens omstillingsprogram.

– Dette er et svært viktig arbeid for kommunen, og vi har to medlemmer i omstillingsstyret. Både arbeidet med næringsvennlig kommune, reiselivsplan og programmet for små og mellomstore bedrifter er viktige oppgaver for oss, sier Janna Pihl.

10 nye hittil i år

Foreningen har ambisiøse mål for økt medlemstall.

– Ved utgangen av fjoråret hadde vi 140 medlemmer i næringsforeningen. Målet vi har satt oss er å få 50 nye medlemmer i år. Og allerede nå i januar har vi økt medlemstallet med 10, sier Pihl.

– Vi har behov for å styrke administrasjonen, og har lyst ut en halv stilling som administrasjonsarbeider. Og vi har fått flere gode søkere, sier Janna Pihl.

Kragerø Næringsforening må også finne seg en ny styreformann. Dagens styreleder Jan Petter Abrahamsen er Høyres ordførerkandidat ved valget i høst, og trer derfor til side.

– Det er en krevende og utfordrende oppgave, men vi har flere gode navn på blokka. Det vil være viktig å få en leder med objektivitet, og gjerne erfaring fra utenfor Kragerø, sier Janna Pihl.

Dialog med politikerne

Årets kommunevalg er viktig også for næringsforeningen.

– Vi er partipolitisk nøytrale, men har god kontakt med politikerne og partiene i kommunen. Ikke minst nå, når vi kan komme med innspill til partiene når de skal utarbeide sine programmer, sier lederen i næringsforeningen.

– Vi kan håpe på en ryddig valgkamp, der det blir konsentrert om det vi er enige om, og som kan bygge samarbeid og tillit.

Oppfølging av næringsparken på Fikkjebakke er viktig for næringslivet.

– Her er det både bevilget penger og lagt planer. Men det har vært en manglende oppfølging både av infrastruktur, vedlikehold og informasjon, sier Janna Pihl, som også understreker betydningen av E18.

– Vi håper på en løsning med to kryss, som kan gi god trafikkflyt både for tungtransport, industri, turisttrafikk og ikke minst for innbyggerne, sier lederen i næringsforening.

Næringslivets betydning

Næringsforeningen må også arbeide tett opp mot kommunen, og de mange administrative og politiske prosessene i kommunen.

– Vi har vært opptatt av å komme tidig inn i prosessene med våre synspunkt, slik at vi kan påvirke før sakene i realiteten er avgjort, sier daglig leder Janna Pihl.

– Vi er på en måte heldige, som bare skal mene noe om næringssaker. Så får vi overlate helheten til politikerne som har ansvaret for den, sier hun.

Men Pihl understreker betydningen av et næringsliv som blomstrer.

– Det er dette som kan gi tilbakeflytting. Flere innbyggere gir økte skatteinntekter, og ringvirkninger som også kan styrke det kommunale velferdstilbudet.

Mange har vært opptatt av at kommunens innkjøp skal styrke det lokale næringslivet.

– Næringsforeningen har gitt innspill til innkjøpssamarbeidet om hvordan anbudene på rammeavtaler med kommunen legges opp, sier Janna Pihl.

– Men hvis alle kommuner bare tenker på å handle lokalt, så vil også flere av våre dyktige bedrifter miste muligheten til å konkurrere utenfor Kragerø. Vi skal snart arrangere et fagmøte om offentlig innkjøp. Og det viktigste vil være at vi har et robust næringsliv, som kan være det beste valget.

Kommentarer til denne saken