Svar til Amundsen Sørheim og co.

KrF-politikeren Amundsen Sørheim og flere andre har i KV de siste dagene avlagt oss i Kragerø Bys Venner en visitt i form av nokså direkte hentydninger om at vi og våre flere hundre medlemmer skal være del av årsaken til at Fredensborg/Tollefsen legger ned serveringssteder og hotell i Kragerø samt stanser oppussing på Lovisenberg.

Vi takker for tiltroen og tilliten til at vi har hatt såpass innflytelse. Dessverre tror vi det har lite for seg at Fredensborg/Tollefsen har lagt noen som helst vekt på våre protester mot byggingen på B13 eller på de innvendingene vi har hatt til andre byggeplaner. Saken er nok heller at de har «lest» konjunkturene og at det bl.a. er utsikten til dårligere økonomiske tider og dårligere utsikter til inntjening som har fått «velgjøreren» til å innse at Kragerø som turistdestinasjon, som mange andre småsteder langs kysten, ikke er verd å satse altfor mye på nå.

Kragerø kan aldri bli noe «vintersted», eller noe norsk Benidorm. Om høsten og vinteren er vi for få her i kommunen til at en overetablering av restauranter og hotellplasser kan gi overskudd. Vi er redd Sørheim og co. har hatt urealistiske forventninger til Kragerøs potensiale i så måte. Vi minner ellers om følgende gamle "sannheter", som vi nå i disse krevende tider kanskje burde legge oss på sinne: «Intet tre vokser inn i himmelen», «Det er ikke smart å legge alle eggene i én kurv» og «Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten?»

Nei, vi må nok innse at Kragerø er liten, og satse på vårt særpreg og våre fordeler som sommerdestinasjon, og på våre fastboende, først og fremst. Det er nettopp det unike småbypreget med bevaringsverdige hus og miljøer, ved siden av skjærgården, som gjør det attraktivt å bo her og å komme hit. Vi gjentar: Byvennenes formålsparagraf er å bevare Kragerøs særpreg. Heldigvis er det mange som er enige med oss – også mange langt yngre enn de «skriveglade pensjonister», som Sørheim kaller oss.

Kragerø Bys Venner v/styret