Tollefsens selskap vil ha 36,8 millioner kroner for Trikotasjen

Flere måneder før kjøpet av Trikotasjen var et faktum, skal Fredensborg Eiendom ha fått utført en verdivurdering. Verdien av eiendommen vurderes til å være 36,8 millioner kroner, og det er det som er Tollefsens utgangspunkt når prisen skal forhandles med kommunen på vegne av beboerne.