Gå til sidens hovedinnhold

Interpellasjon: «Spise ute i Kragerø»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kragerø Fremskrittsparti er opptatt av de eldre som bor i kommunene skal ha det bra. Ensomhet blant eldre er et stort problem i dagens samfunn. Denne problematikken har økt den siste perioden på grunn av koronapandemien som har gjort det vanskeligere for de eldre å møte andre mennesker.

Kragerø FrP har blitt gjort oppmerksom på et prosjekt som man har i gamle Mandal kommune (Nye Lindesnes kommune) som heter «Ut i Mandal». Prosjektet går ut på at kommunen, næringslivet og frivilligheten går sammen for å lage et tilbud til eldre slik at de kan møtes på en restaurant sammen og spise til en billig pris, og hvor det ordnes med taxi for de som trenger det til rabatterte priser.

Kragerø Fremskrittsparti ønsker at kommuneadministrasjonen kan se på muligheten til å gjennomføre et slikt prosjekt i Kragerø når koronasituasjonen er avklart. Slike prosjekt er blitt ytterligere aktualisert ved at Regjeringen nylig har foreslått til å dele ut 30 millioner til en ny tilskuddsordning til slike prosjekt.

Dette kan gi kommunen finansiell hjelp til å få gjennomført et slikt prosjekt.

«Ut i Kragerø» vil kunne gi hjemmeboende eldre som ønsker det muligheten til å spise ut sammen med andre eldre når dette er mulig. Tilbudet vil bidra til at eldre hjemmeboende får muligheten til å møtes, knytte nettverk, og bidra til at eldre i kommunen blir mindre ensomme. Et slikt tiltak vil også hjelpe næringslivet. Næringslivet og spesielt restaurantbransjen har hatt det vanskelig under koronapandemien hvor noen restauranter har måtte permittere ansatte, og stenge ned i perioder. Dette vil også hjelpe taxinæringen som har merket pandemien godt. Et slikt tilbud vil man også kunne koble inn frivillighetssentralen som vil være med på å gi de eldre mer trygghet.

Kragerø FrP stiller følgende spørsmål til ordfører:

1. Vil ordfører ta initiativ for at Kragerø kommune undersøker mulighetene for å få til et slikt prosjekt for hjemmeboende eldre, og søker om midlene slik regjeringen har oppmuntret til?

2. Ser ordfører andre muligheter til å knytte opp andre tilbud på et slikt prosjekt?

Thorleif Fluer Vikre

Kommunestyrerepresentant

Kommentarer til denne saken