Gå til sidens hovedinnhold

Innspill til våre folkevalgte om Kragerøskjærgården montessoriskole

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

KSM ønsker en åpen dialog og et godt samarbeid med kommunen om skolebygget på Skåtøy, og fremtidig skoledrift for øvrig.

KSM ønsker å fortsette sin skoledrift på Skåtøy, og vi håper at politikerne kan se hva som står på spill hvis vi ikke får til dette.

Hensikten med dette notatet er å beskrive KSM som skole, arbeidsplass, lokal aktør og belyse hvilke positive ringvirkninger skolen har for Kragerø og innbyggerne.

Skoleplasser til nærmere 50 barn

Disse barna har hverdagen sin på denne skolen, med skolevenner på kryss og tvers av klassetrinn, de har trygge voksne rundt seg som de kjenner godt, og en skolehverdag nær skog og sjø. Skolehverdagen er basert på trivsel og trygghet. Det er svært høy grad av toleranse, vennskap og lite sosialt press blant elevene.

Les også

Skjærgårdsliv eller ikke?  

Faglig kan skolen vise til gode resultater. Læreplan for montessoriskolen ivaretar de samme kompetansemålene som den offentlige læreplanen, og er godkjent av Udir. Det er den pedagogiske tilnærmingen som er annerledes på en montessoriskole. Dette er noe av det foreldre bevisst har valgt for barna sine, et valg de er fornøyd med. Kommunen har ansvar for alle barna i kommunen, også barna ved KSM.

Arbeidsplass til 14 ansatte

Skolen er en av skjærgårdens største arbeidsplasser. Det er 14 ansatte, med familier, som bor, jobber og betaler skatt i denne kommunen. Skolen er veldrevet, har et stabilt personale og et godt arbeidsmiljø. Det bidrar til trygghet og forutsigbarhet både for elevene og for de ansatte.

For flere av de ansatte er KSM den direkte årsaken til at de flyttet til Kragerø.

Supplerende opplæringstilbud til offentlig skole

KSM er et veletablert alternativt opplæringstilbud i kommunen som har drevet i nærmere 10 år, med stabil tilvekst. KSM gjør det mulig for foreldre og barn å velge en annen pedagogisk tilnærming enn den offentlige skolen, noe som bidrar til mangfold i skoletilbudet i kommunen.

Skolen har bevisst lagt gratisprinsippet til grunn og KSM har derfor ikke skolepenger. Det gjør at skolen er like tilgjengelig for alle barn i kommunen, og uten økonomiske hindre.

Les også

Et svar til representanten Henriette Fluer Vikre fra Fremskrittspartiet. Om kostnader knyttet til privatskoler.

Bidrar til et levende lokalmiljø og aktivitet i skjærgården

KSM trekker småbarnsfamilier til Skåtøy og Kragerø og er positiv for tilflytting til Kragerø kommune. Skolen har jevnlig samarbeid med lokalbefolkningen om flere spennende aktiviteter som en del av undervisningen (blant annet kunstprosjekter, kjøkkenhage og juleverksted).

Skolen er en bevisst lokal aktør. KSM etterstreber å benytte seg av lokale tjenester og aktører, det være seg taxibåter, lokale butikker og håndverkere. Skolen ønsker å være med på å opprettholde lokalsamfunnets virksomheter.

Blir anerkjent

Pedagogisk leder ved KSM får tilbakemeldinger fra lærere på Kragerø ungdomsskole om elever på et godt faglig nivå, som er motiverte, engasjerte og en ressurs for medelever og lærere på ungdomsskolen. Foreldre til tidligere KSM-elever får positive tilbakemeldinger fra ungdomsskolelærere om faglig nivå og sosiale ferdigheter. KSM får tilbakemeldinger fra fagpersoner i pedagogisk-psykologisk tjeneste, skolehelsetjenesten og andre hjelpeinstanser om god pedagogisk tilrettelegging og ivaretakelse av elevene både faglig og sosialt.

Vi mener dette er en viktig del av beslutningsgrunnlaget til våre folkevalgte.

KSM vil jobbe for å være et godt supplerende pedagogisk alternativ i Kragerø i fremtiden også!

Skoleledelsen og styret ved KSM

Kommentarer til denne saken