Inngår samarbeid med lokale bedrifter: - Dette skaper butikk for mange i næringslivet vårt

Privatmegleren Kragerø lanserte ved månedsskiftet en ny tjeneste som skaper positive ringvirkninger for en rekke aktører i det lokale næringslivet.