Innfører nytt krav: Helsepersonell i Kragerø som har vært utenfor Norden må testes for korona

Kravet innføres for å unngå koronasmitte av pasienter i Kragerø kommunes helsetjenester.