Innbrudd på Gåsmyr - forsøkte å bryte opp våpenskap

Politiet har foretatt åstedsundersøkelse.