Gå til sidens hovedinnhold

Industri, eller et bærekraftig bidrag fra Stølefjorden?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som fastboende på Portørhalvøya og som blant annet biologilærer på Kragerø videregående skole, mener jeg et havbruk i Stølefjorden vil være ødeleggende av flere årsaker. Her skal jeg ta for meg de mest alvorlige.

Rådmannen i Kragerø kommune har nå kommet med sin innstilling basert på juridiske og økonomiske argumenter. «Spennende» er også et begrep som blir brukt i saksutredningen. Særlig saklig er dette ikke.

Når skal Kragerø kommune ta et reelt miljøansvar? Jomfruland nasjonalpark var en god begynnelse. Uansett om anlegget det her er snakk om blir såkalt lukket eller ikke, vil det føre med seg utslipp og andre økologiske ulemper. Våre kystområder er spesielt utsatt for miljøforurensning med de befolkningskonsentrasjonene og det forbruksmønsteret som er rundt Skagerrak.

For ikke så veldig lenge siden hadde gruvearbeidere kanarifugler med seg ned i gruvene. Hvis kanarifuglen døde, gjaldt det å komme seg opp så fort som mulig. Da var det akutt livsfare. Jeg bare nevner det: Fiskeridirektoratet har sterkt anbefalt at det blir forbudt å fiske torsk fra Aust-Agder til Svenskegrensen, kysttorsken er borte.

Dette er bare et av de faresignalene man velger å ikke se. Økologisk faglig innsikt og ansvar er totalt fraværende i kommunens saksframlegg.

Jeg opplever nå et stort gap mellom de holdninger jeg er forpliktet til å formidle i skolesammenheng, og det Kragerø kommune nå er i ferd med å gjøre. Det er svært frustrerende. Det viser seg gang på gang at det er svært vanskelig å få gjennomslag for gode miljømessige løsninger.

Dette er en klassisk moderne arealbrukskonflikt med kortsiktig økonomisk gevinst og industriutvikling på den ene side, og langsiktige bærekraftige miljøinvesteringer og turistutvikling på den andre siden. Slik jeg ser det har lokalpolitikerne en gylden mulighet til å fatte den riktige beslutningen. Kragerø er et varemerke innen turistnæringen som står utrolig sterkt. Det er dette Kragerø er gode på. Det varemerket må utvikles miljømessig riktig, og med forsiktighet. Ellers sager vi av den greina vi sitter på.

Oppdrettsfisk er ikke framtiden. Vi må skaffe oss mat lenger ned i næringskjeden og sørge for at vi har et bærekraftig hav. Dette kan også vi bidra til!

Atle D. Oppebøen

Stabbestad

Kommentarer til denne saken