Ikke siden 2. verdenskrig har det vært flere: Fylket er hardt rammet

Ikke siden 2. verdenskrig har det vært flere arbeidsledige enn nå.