Kommunedirektørens forslag om å flytte Sannidal skole til Helle førte til uro hos mange av elevene på Sannidal skole. På onsdag ble vi møtt av elever med mange spørsmål og bekymringer, og det var klart at vi måtte begynne dagen med en samtale om dette forslaget.

«Hva skal skje med vår skole da? Må vi flytte til Helle? Skal vi fortsatt ha samme klasse, samme lærer?» Vi prøvde så godt vi kunne å forklare at kommunen ikke har nok penger til å ha så mange skoler. «Det er fordi strømmen har blitt så dyr, på grunn av krigen mellom Ukraina og Russland,» visste en elev.

En elev foreslo at vi lærere kunne spytte inn noe av våre egne penger. Da jeg svarte at jeg ikke har nok penger til det, var det flere elever som foreslo å bruke sparepengene sine: «Jeg har 1000 kroner i banken!»

Noen lurte også på hvordan man kunne flytte hele skolen vår til Helle. «Ja, da trenger de fire helikoptre og så løfter de hele skolen og plasserer den på gressbanen på Helle!»

På SFO var det noen jenter som bestemte seg for å lage plakater. De gikk rundt i tog i skolegården og ropte i kor: Ikke legg ned skolen vår, ikke legg ned skolen vår!

Det er rørende å se engasjementet hos våre elever. Vi får håpe at vi kan berolige dem snart med at dette her, det kommer ikke til å skje!

Lærerne på småtrinnet ved Sannidal skole