Det er kommunen som på sin nettside minner bilistene om at det igjen er «enveiskjøring» opp Løkkebakken og Biørneveien.

– En vil minne om at selv om det er innkjøring forbudt fra Løkkebakken til Utsikten, betyr ikke det at man ikke kan oppleve å møte trafikk på denne strekningen. Nyttekjøretøyer som brøytebiler og utrykningsbiler har lov til å kjøre, skriver kommunen.

– En vil også minne om at «enveiskjøringen» opphører kl. 15, og fra da av er det ikke lov å parkere i Biørneveien langs skoleområdet. Det er mange som ikke respekterer skiltingen, og dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner, heter det videre.

Samtidig opphører gågatene i Kragerø sentrum, bortsett fra på lørdager.