Gå til sidens hovedinnhold

Ikke hør på undervisningsinspektøren

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre i Kragerø har bedt om råd om hva de bør gjøre i skolestruktursaken. Undervisningsinspektør Tone Gregersen ved Kragerø skole svarer (KV 20. oktober) at hennes råd er at den enkelte skole må ha en viss størrelse, for å kunne ta hånd om sine oppgaver. Hun mener at hver skole bør ha flere miljøterapeuter, veileder i spesialundervisning, IKT-ansvarlig, et solid lederteam rundt rektor etc.

Det er slik en skole kan løse sine oppgaver, mener Gregersen.

Å legge avgjørende vekt på dette i spørsmålet om hvor skolene bør være i en kommune, er meget spesielt. Jeg håper at Høyre, og andre partier, ikke lytter til slike råd, men heller velger å bruke sin sunne fornuft.

Hva er en skoles oppgave? Det er å gi elevene best mulig undervisning og en trivelig hverdag på skolen. Trivsel er en viktig forutsetning for læring. Hva er viktigst for at elever i barneskolealder skal trives? Miljøterapeuter og ikt-ansvarlig, eller en skole i nærheten av der elevene bor?

Å samle elever på større skoler er kanskje praktisk for skoleledelsen og gir lærerne et bredere faglig miljø. Med for mange elever vil utgangspunktet for læring bli dårligere. En reisevei på en time, med tre ulike offentlige transporter, er en dårlig start på skoledagen for barneskoleelever. Det er sannsynlig at enda flere enn i dag da kan komme til å trenge spesiell oppfølging.

Les Tone Gregersens leserinnlegg her:

Les også

Kommentar til Høyres gruppeleder Anita Mjelland

Tone Gregersen antyder at små skoler i dag ikke er i stand til å løse sine oppgaver. Levangsheia skole er den minste i kommunen, og rammes derfor direkte av Gregersens råd. Men det finnes ingen indikasjoner på at elevene på Levangsheia trenger et større miljø av fagpersoner for å trives eller prestere godt. De faglige resultatene ved skolen, for eksempel på nasjonale prøver, har vært gode over mange år. Skolen har er et godt sosialt miljø. Elevene kan bruke kreftene på læring og lek, i stedet for buss- og ferjekjøring. Det bør de få fortsette med.

Simen Tveitereid,

Levangsheia

Les også

Lærerne er nøkkelen

Kommentarer til denne saken