Gå til sidens hovedinnhold

Ikke alt er helt bra i SV

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da kommunestyret 27.05.2021 behandlet sak 72/21 om anleggsteamet for VAR hevdet SV- representanten Øyvind Olsen at teamets borerigg var utlånt til selskaper på betingelser som sto i strid med nasjonalt lovverk og kommunale retningslinjer.

Han hadde, ifølge det digitale møteopptaket (2:42:09-2:43:20), hørt «i fra enkelte som da skal vite hva de snakker om» at disse selskapene fikk låne riggen og skulle å betale for dette ved neste oppdrag.

I en replikk (2:45:28-2:46:13) til Olsen understreket Johan Tønnes Løchstøer (V) at slike påstander om ulovligheter var noe man burde være særskilt varsom med å fremsette i politiske fora. Løchstøer betegnet dette som «såpass alvorlig» at han anbefalte kommunedirektør Inger Lysa å be Olsen nærmere å redegjøre for grunnlaget bak «den mistanke han faktisk sår».

Alvoret i saken gikk på intet tidspunkt opp for Olsen, som uttalte at «jeg har ikke noe problem med det Løchstøer sier, helt greit det». Olsen føyde til at han følte seg «ganske sikker i fra de jeg har fått det i fra at her er det noe som ikke er helt bra» (2:46:22-2:46:39). På den ene siden var han enig med Løchstøer i at man skal være forsiktig med slike påstander, men på den andre gjorde han ikke noe overbevisende forsøk på å underbygge dem konkret.

Løchstøer ba i en protokolltilførsel (3:11:02-3:11:25) kommunedirektøren om å undersøke nærmere omstendighetene rundt driften av boreriggen. Resultatene av dette ble presentert i et fyldig og presist notat til kommunestyret 17.06.2021, jfr. møteprotollen. Det bygget på samtaler kommunedirektøren, kommunalsjefen for samfunn og hovedvernombudet hadde hatt med virksomhetsleder for og ansatte i VAR, samt Olsen.

Konklusjonen i notatet er knusende klar: Det fantes «ikke grunnlag for å hevde at noe kritikkverdig eller ulovlig har foregått», slik Olsen gjorde. Tvert imot ble bedriften som leide boreriggen ordinært fakturert og inntektene kommunalt regnskapsført. VAR-leder og -ansatte avviste dessuten at den kunne ha blitt fjernet og benyttet til andre formål uten å bli oppdaget eller at dette faktisk hadde skjedd.

I møtet med kommunedirektøren kunne Olsen verken legge frem egen informasjon eller fra sin angivelige anonyme kilde til støtte for sine påstander. Han tok konklusjonen «til orientering» da notatet ble lagt frem for kommunestyret, uten å beklage sin grunnløse mistenkeliggjøring av VAR-teamet i denne saken. Det bør nå få sin uforbeholdne, offentlige unnskyldning fra Olsen, uten at han nok en gang forsøker å vri seg unna ved å fokusere på at posisjonen høsten 2020 foreslo å legge ned teamet. Vi har allerede beklaget dette en rekke ganger og er fornøyd med forutsetningene for videre drift, slik de nå er vedtatt av kommunestyret.

Lars-Erik Vaale, gruppeleder for Høyre (H),

Jan Petter Abrahamsen, varaordfører fra Høyre (H),

Johan Tønnes Løchstøer, gruppeleder for Venstre (V)

Kommentarer til denne saken