Det er patetisk at Dag Westhrin i SV i et nylig innlegg i KV snakker om at ideologi skygger for virkeligheten, jfr. hans "analyse" av regjeringens evaluering av fritt behandlingsvalg.

SVs ideologi fører jo nettopp til at partiet er totalt avskåret fra å se virkeligheten. Det har vi flere eksempler på lokalt her i Kragerø. Det virker på meg som om Westhrin bevisst trekker fram alt det negative ved fritt behandlingsvalg, og selvfølgelig hopper bukk over det positive, som ihvertfall jeg festet meg ved.

LES OGSÅ: Når ideologi skygger for virkeligheten

Men så er jeg da heller ikke SV-politiker - gudskjelov!

Jeg synes hele denne saken munner ut i et spørsmål det må være helt greit å stille: Å betale litt for egen helse - er det virkelig galt?