Gå til sidens hovedinnhold

I fjor besto 87 prosent statsborgerprøven i Kragerø

I 2020 besto 84 prosent av kandidatene i Vestfold og Telemark statsborgerprøven. Kragerø ligger nærmere landsbasis på 88 prosent enn mange andre kommuner i fylket, med sine 87 prosent.

I løpet av fjoråret var det totalt 8972 personer som tok statsborgerprøven. Enkelte avla prøven mer enn én gang, og det er variasjoner i resultatene mellom fylkene og kommunene.

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode. Vi er glade for at mange tok statsborgerprøven selv om 2020 var et vanskelig år. Det er også gledelig at så mange bestod prøven under pandemien, sier Sveinung Skule, som er direktør i Kompetanse Norge.

Tallet på personer som avla statsborgerprøve i 2020 økte med over 2700 personer sammenlignet med i 2019.

– Økningen i antall avlagte statsborgerprøver i 2020 kan være et resultat av at det ble åpnet for dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020, forklarer Skule.

Sjekk alle tallene nederst i saken.

Digital kunnskapsprøve

Det er Kompetanse Norge som utvikler prøva på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Stortinget har bestemt at statsborgerprøven er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøva måler ikke graden av integrering hos kandidatene.

statsborgerprøven er digital og varer i 60 minutter.

Kandidatene kan også høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil. Prøva består av 32 oppgaver, og 24 av spørsmålene må være riktig for å få bestått.

For å få norsk statsborgerskap ble det fra 1. januar 2017 innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta statsborgerprøven på bokmål eller nynorsk.

98 prosent av kandidatene tok prøven på bokmål i 2020.

Gode tall for Kragerø

Selv om et lavt antall personer fra Kragerø avla statsborgerprøve i 2020, kommer Kragerø kommune godt ut av det med høy prosentandel beståtte prøver.

Kragerø er nemlig nærmere beståttprosenten på landsbasis enn mange andre kommuner i Vestfold og Telemark fylke.

Sjekk tabellen under.

KommuneAntall kandidaterProsentandel beståttProsentandel ikke bestått

Bamble

12

83%

17%

Horten

75

81%

19%

Kragerø

15

87%

13%

Larvik

13

85%

15%

Notodden

84

85%

15%

Porsgrunn

58

86%

14%

Sandefjord

51

88%

12%

Skien

48

73%

27%

Tinn

15

87%

13%

Tønsberg

90

87%

13%

Tallene fordelt på fylke

På landsbasis kommer Vestfold og Telemark fylke nokså greit ut, med fire prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Sjekk tabellen for antall beståtte og ikke beståtte prøver på landsbasis under.

FylkeAntall kandidaterProsentandel beståttProsentandel ikke bestått

Agder

392

87 %

13 %

Innlandet

366

87 %

13 %

Møre og Romsdal

399

86 %

14 %

Nordland

241

72 %

28 %

Oslo

2200

91 %

9 %

Rogaland

1029

89 %

11 %

Troms og Finnmark

389

86 %

14 %

Trøndelag

433

81 %

19 %

Vestfold og Telemark

472

84 %

16 %

Vestland

936

89 %

11 %

Viken

2115

88 %

12 %

Hele landet

8972

88 %

12 %

Kommentarer til denne saken