I dag går startskuddet for nye E18 - flere eiendommer skal allerede være kjøpt opp

I dag starter arbeidet med detaljreguleringsplanen til nye E18 østover. Innen et år skal traséen være spikret. Innløsningen av eiendommer er allerede i gang.