Hytteeier vil rive og erstatte: – Reduserer ikke allmenn tilgang til strandsonen

Ønsker dessuten å flytte et eventuelt nytt uthus nærmere hovedhytta på fritidseiendommen.