Hytteeier nektes å etablere «nødbøye» her

Havnevesenet mener et slikt tiltak vil kunne føre til sikkerhetsmessig risiko for trygg ferdsel.