Skoleelevene på Levangsheia oppvekstsenter gjør seg mange tanker rundt forslaget til tiltak i budsjettet om å legge ned oppvekstsenteret. Her er noen av dem:

• Barn burde gå på skolen i nærmiljøet!

• Foreldre har ikke alltid mulighet til å kjøre barna lange avstander!

• Mange kommer til å flytte fra Levangsheia!

• Barna får mindre tid hjemme og til aktiviteter!

• Vi har en av Kragerø sine største arbeidsplasser på Kragerø Resort!

• Vil dere at barna skal bli deprimerte? Barna føler at de ikke blir likt!

• Vær så snille å ikke steng ned oppvekstsenteret som vi er så glade i!

• Det er dumt for det blir mye lengre skolevei og langt å kjøre for barnehagebarna til en annen barnehage!

• Forventer dere at noen av oss skal bruke over 2 timer om dagen til og fra skolen!

• Det er dumt, er det sikkert at Kragerø kommune sparer penger på å legge ned Levangsheia oppvekstsenter?

• La oppvekstsenteret være, vi kjenner hverandre godt og passer godt på hverandre!

• Det er bra at barnehagen er nærme. Da kan barnehagebarna bli godt kjent med oss på skolen før de begynner på skolen og det er ikke så skummelt.

• Det er stor uteplass her og mange fine leker. Det er god plass til å leke.

• Vi har skolehage og lærer om hvordan man kan dyrke poteter.

• Vi har skog og sjø rett ved skolen. Det er kort vei for oss å gå dit. Vi bruker skogen og sjøen masse til uteskole og liv og røre.

• Alle de voksne på oppvekstsenteret kjenner oss godt.

• HVORFOR MÅ OPPVEKSTSENTERET LEGGES NED?

Fra elevene i 1. – 7. trinn på Levangsheia oppvekstsenter