- Hvorfor er det ikke satt opp en ventebu et annet sted?

Spørsmålet stilles av Aase Lotsberg, som har engasjert seg i saken som bekymret bestemor.