Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor biblioteket må beholde sine ansatte

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sparekniven er slipt sylskarpt i kommunens økonomiplan 2022–2024. Det er selvfølgelig en utfordrende balansegang når økonomien er skral, dette er vi blitt vant til å leve med i Kragerø. Spøkelset henger også over biblioteket vårt.

Men det er mange gode grunner til at nettopp biblioteket SKAL slippe unna!

Biblioteket er ikke bare et sted man låner bøker.

Biblioteket er hele befolkningens storstue; det er det eneste fellesrom vi har, der både kong Salomo og Jørgen hattemaker er velkomne på lik linje. Biblioteket inkluderer alle!

Biblioteket har en viktig samfunnsfunksjon, selvfølgelig som utlånssted for bøker, men også som kunnskapsformidler, sosial arena og et naturlig sted for arrangementer.

For barn og barnefamilier er muligheten for å låne sportsutstyr viktig for at barna ikke skal falle utenfor ved sportsaktiviteter, blant annet på skolen. Ikke alle kan kjøpe nytt etter hvert som barna vokser.

Bruken av barneavdelingen til lesing og spill, er økende, særlig etter skoletid.

Skolebibliotekene skal følges opp, en viktig oppgave for økt leseferdighet og litteraturkunnskap.

Det er hyppige besøk fra barnehager og skoler.

Gratis aktiviteter for barn i skoleferier, gratis arrangementer for barn, som forestillinger og lesestunder, er med på å gi vår oppvoksende slekt gode vaner og positive opplevelser.

Sommerles-kampanjen er blitt en stor suksess.

For studenter er biblioteket et naturlig sted å søke til kildelitteratur, PC-bruk og stille studierom.

For mange eldre og enslige er biblioteket kanskje det eneste stedet for daglig kontakt med andre. De møtes over en kopp kaffe, leser aviser og diskuterer.

Er det nødvendig å si at alt dette bidrar til mer enn bøkenes verdi?

Er ikke dette også satsing på god folkehelse?

I arbeidet med budsjettet, er det ønskelig at våre politikere kan se alt i en sammenheng; satsing på trygghet, gode vaner, et godt fellesskap og kulturopplevelser, kan virke forebyggende på uønskete hendelser. Kanskje en satsing på positive opplevelser, kunnskap og samhold, kan gjøre at andre deler av kommunens områder blir mindre belastet?

Og ikke minst, de ansatte får en mer levelig hverdag, som igjen kan redusere faren for sykefravær og stress. Nedbemanninger i flere virksomheter har ført til større sykefravær, og vikarbruk er som kjent en dyr løsning.

Loven om folkebibliotek gir helt klare krav til hva et bibliotek skal være: Det skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, og bidra til aktiv formidling. Det skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det skal i alle sine tilbud legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Hvordan skal disse, egentlig ufravikelige, kravene oppfylles, dersom det blir nedskjæringer i bemanningen?

Dessverre er det bare en liten del av det arbeidet som gjøres på et bibliotek som er synlig for brukerne. Men det vi ikke ser, er som regel det som skal til for at vi får den servicen vi forventer, at de ansatte er oppdaterte og kompetente fagpersoner, og at utstyr og alt som lånes ut holdes vedlike.

Ved nedskjæringer må noe vike plassen. Da står valget mellom oppgaver som er lovpålagt. Det er en umulig øvelse.

Kjære folkevalgte, tenk helhetlig, sats på det som oppleves positivt i samfunnet. Det er både mer økonomisk i lengden, og det skaper fornøyde innbyggere, ikke minst sett fra et folkehelseperspektiv.

Ragnhild Skaug
Leder, Kragerø biblioteks venneforening

Kommentarer til denne saken