Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan foregår privatiseringa av våre felles sjøområder – vi venter på svar!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På vegne av berørte naboer og til folks alminnelige opplysning, har Kragerø Bys Venner flere ganger stilt spørsmål omkring privat overtakelse av sjøområder. For området ved Skrubbodden har vi spurt om hvordan prosessen har vært og til hvilken pris området er overtatt av private investorer.

Leder for Hovedutvalg for plan og bygg ville i leserinnlegg i KV i vinter ikke uttale seg klart om dette.

Plan- og bygningssjefen nøyde seg i sin orientering i lokalavisa med å hevde at «forholdet til grenser og eiendomsrett i sjøen innenfor planområdet er avklart».

Dette betyr at verken politisk eller administrativ ledelse i kommunen til nå har ønsket å klargjøre for berørte parter, for Byvennene og for folk flest hvordan det foregår når tidligere felles sjøområder overtas av private, profittsøkende utbyggere. Mangelen på vilje til å gi opplysninger om hvordan sentrale saker for lokalsamfunnet får sin avgjørelse, må kunne karakteriseres som et betydelig demokratisk problem. Hovedutvalgslederen og plan- og bygningssjefen gis med dette en ny mulighet til å presentere en fyllestgjørende redegjørelse.

Kragerø Bys venner

Kommentarer til denne saken