I et leserbrev får KV anerkjennelse fra Anny Skaug Grøgaard for vår satsing på såkalte gravesaker den siste tiden. Vi sier tusen takk for det – det er jo alltid hyggelig med litt skryt. Vi setter faktisk også pris på kritikk og andre innspill fra våre lesere – det er med på å utvikle oss som avis og gir oss enda mer å strekke oss etter. Samtidig erkjenner vi at vi nok ikke klarer å gjøre alle lesere fornøyd med alt.

Fra Skaug Grøgaard får KV i det samme leserbrevet kritikk for måten vi har dekket Kragerø faste billedgalleris søknad om permanent serverings- og skjenkebevilling i og utenfor galleriets lokaler. Jeg er litt usikker på hva hun kritiserer oss for. Skulle ikke KV omtale søknaden og den politiske behandlingen av søknaden på samme måte som vi dekker tilsvarende saker?

Skaug Grøgaard hevder at KV «retter en pekefinger mot oss med formuleringen 'sterk advarsel'». Men det er ikke KV som retter denne pekefingeren eller kommer med advarsel. Det er det kommunens SLT-koordinator som gjør i saksframlegget som formannskapet fikk til behandling.

«Jeg er negativ til at antall skjenkesteder i Kragerø økes, og spesielt til at det skal skjenkes alkohol på dagtid. I det tidsrommet kafeen ønsker å skjenke alkohol er det sannsynlig at det også vil kunne være barn i kafeen. Jeg syns det er unødvendig at barn skal møte på alkohol på flere steder enn det allerede er tilgjengelig i Kragerø», skrev SLT-koordinator Linda Kristiansen i saksdokumentene som KV baserte den første omtalen av søknaden på.

Vi mente det var riktig å vinkle artikkelen på den tydelige anbefalingen mot å øke antallet skjenkesteder, med spesielt fokus på hensynet til barn.

Les også

KV og Kragerø Faste billedgalleri

Da søknaden kom til behandling i formannskapet, ble hensynet til barn igjen et sentralt tema da politikerne diskuterte saken. Ordfører Grunde W. Knudsen (Sp) og partifelle Knut Jarle Sørdalen stemte imot å gi tillatelse til fire serverings- og skjenkeplasser på gateplan på utsiden av galleriets lokaler. Mener Skaug Grøgaard at det var feil å vinkle vår sak fra formannskapet på det som faktisk ble et sentralt tema under politikernes debatt, nemlig hensynet til barn og unge?

«Her er det snakk om skjenking i det offentlige rom som er veldig tett på skoleelever som går forbi hver dag. Jeg ønsker ikke at barn blir eksponert for alkohol i gata, og støtter kun innendørs plasser» sa ordføreren under behandlingen av saken.

Skaug Grøgaard skriver at det er «demotiverende med en lokalavis som i stedet for å heie på lokale krefter, ser ut til å ha slått seg på en linje der det motsatte er tilfellet». Er det sånn at det er greit med «graving» og kritisk vinklet journalistikk, så lenge søkelyset rettes mot alle andre enn seg selv?

Og hvor mye skal en lokalavis heie for at Billedgalleriet ikke skal bli demotivert?

Jeg har kikket gjennom KVs arkiv for perioden fra Billedgalleriet var på vei inn i de nye lokalene i Bonusbygget og fram til nå, en periode på cirka ett år. Foruten skjenkesaken og omtalen av diskusjonen mellom Billedgalleriet og kommunen om tilbakeføring av fem malerier, har KV hatt følgende fyldige artikler der Billedgalleriet har vært i fokus:

(Artiklenes tittel står i kursiv)

 • 6. november 2021: Vil involvere kragerøfolk: Nå er galleriet på vei inn i nye lokaler. Artikkel om oppussingen av lokalene som Billedgalleriet skal inn i.
 • 9. desember 2021: – Mange er nok nysgjerrige, men nå tror jeg ikke jeg tør å fortelle noe mer. Forhåndssak om åpningen av galleriets nye utstillingslokale.
 • 13. desember 2021: Kragerø har kommet i «Eliteserien». Fra åpningen av den første utstillingen Billedgalleriets nye galleri i Bonusbygget.
 • 21. januar 2022: Privatperson låner bort hele samlingen sin – nå blir det utstilling. Forhåndssak om John Savio-utstillingen.
 • 7. februar 2022: Iver Juel: – Min mor betalte tre kroner for et Savio-bilde, og hadde dårlig samvittighet i mange år. Fra åpningen av utstillingen av John Savios malerier.
 • 12. mars 2022: Får nesten 200.000 kroner til «bærekraftig drift» med butikk, kafé og ansatt. Omtale av at Billedgalleriet har fått økonomisk støtte fra kommunens omstillingsprogram.
 • 24. juni 2022: Theodor Kittelsens barnebarn åpnet utstilling: – «Lever» i Kragerø. Fra åpningen av sommerens Kittelsen-utstilling.
 • 22. september 2022: Liv Maurset samler på Theodor Kittelsen. Intervju med Liv Maurset, som har lånt ut deler av sin samling til sommerens Kittelsen-utstilling.
 • 30. september 2022: Dette har aldri blitt gjort før – nå skal de vise fram verkene folk sjeldent får se. Forhåndssak om åpningen av utstillingen «Bilder du sjeldent får se».
 • 3. oktober 2022: – Dere er Ildsjeler og gründere. Fra åpningen av utstillingen «Bilder du sjeldent får se».
 • 11. november 2022: Pepperkakebyen er straks klar for åpning: – Vi skal kåre det beste huset. Forhåndssak om åpningen av Billedgalleriets pepperkakehusutstilling.
 • 12. november 2022: Stappfullt på utstillingsåpning: – Som å komme til Skagen. Fra åpningen av utstillingen til Per Lundgren og Karl Erik Harr.

Positivt vinklete artikler alle sammen, som etter min mening – både gjennom innhold og omfang – viser at KV har brukt betydelige ressurser og spalteplass på å «heie» på Billedgalleriet.

Jeg synes at KV-journalist Jimmy Åsens innledning, i hans artikkel fra åpningen av den første utstillingen i Bonusbygget, er betegnende for KVs dekning av Billedgalleriets aktiviteter:

Kragerø Faste Billedgalleris nye lokaler er en fulltreffer. Aldri har Kragerø hatt et mer moderne utstillingslokale. Dette er et galleri som det kommer til å gå gjetord om. Lørdag 11. desember ble en merkedag for Kragerø som kunst og maler-by. Åpningen av foreningens nye galleri ble en suksess på flere måter. For det første utstillingslokalet i seg selv, som er førsteklasses, samt årets juleutstilling: «Mitt kjæreste bilde». Her er flere godbiter som kan glede et «malerhjerte».

Espen Solberg Nilsen
ansvarlig redaktør i KV