Hvis posisjonens budsjettforslag vedtas: Kulturadministrasjonen blir «skyldig» mer enn ett årsverk!

Willy Nilsen er verneombud i Kragerø kommune. (Arkivfoto)

Willy Nilsen er verneombud i Kragerø kommune. (Arkivfoto)

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Konsekvensene blir store hvis kulturadministrasjonen skal kutte 2.75 årsverk. Det vil gå aller verst utover frivilligheten, som i dag blant annet får god hjelp til søknader og oppfølging av planer. Det blir ingen igjen til å ta seg av disse oppgavene. Faktum er at kulturadministrasjonen blir «skyldig» mer enn en stilling!

Det er mange misforståelser blant både leg og lærd når det gjelder budsjettet for 2021. Når det gjelder «kultur», hevdes det blant annet at det er 18.6 årsverk på kulturkontoret, og som en tenkt oppfølging: «Da kan de jo spare noen stillinger…» Sist var det de som styrer kommunen som brukte misforståelsen i sitt budsjettforslag. Posisjonen vil kutte to årsverk i kulturadministrasjonen i tillegg til kommunedirektørens forslag om å kutte 0,75 årsverk. Det er nedslående å registrere at politikere, som også er arbeidsgivere, ikke kjenner bedre til de faktiske forhold.

Her følger noen faktaopplysninger:

Samlet har «kultur» 18.6. årsverk.

Av disse har 4 årsverk fysisk tilhold på kulturkontoret i Rådhuset, hvorav 2,3 årsverk har oppgaver knyttet til barn og unge, barn og unge i lavinntektsfamilier, Aktiv omsorg og fritidstjenesten/ støttekontaktordningen. Resten av de 18,6 årsverkene er fordelt mellom biblioteket, kinoen, kulturskolen, ungdomsklubber og Senior`n, som er et tiltak for eldre. Dette skal vernes (ifølge klare politiske føringer.)

Da står vi igjen med 1.7 årsverk i kulturadminstrasjonen, som blir foreslått kuttet med 2.75 årsverk! Man behøver ikke kalkulator for å finne ut at man blir «skyldig» mer enn ett årsverk. Det blir rett og slett ingen igjen til å ta hånd om forvaltningsoppgaver som tippemidler, kulturmidler og løpende søknader fra frivilligheten, befaringer, møter med foreninger og lag, saksbehandling og oppfølging av planer, som for eksempel kystkulturplanen og reiselivsplanen. Dette er bare noen eksempler blant oppgavene.

Det må tilføres at mange av de oppgavene som utføres av 1.7 årsverk også i stor grad har med barn og unge å gjøre. Ikke minst samarbeidet med frivilligheten.

Det sier seg selv at forslaget om å kutte mer enn antall årsverk får dramatiske følger både for arbeidsmiljøet og lokalsamfunnet, i første rekke frivilligheten..

Det er også verd å merke seg at «kulturkontoret», altså den delen av kultur som holder til i Rådhuset, skaffet over 21 millioner kroner i eksterne midler til lokale tiltak og prosjekter i perioden 2015-2020. Det overstiger lønnskostnadene som i samme periode var 14 millioner kroner. Det spørs hvordan det blir med denne pengestrømmen i fremtiden…

Willy Nilsen, verneombud

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken