Det er ingen hemmelighet at kommunen vi bor i ikke akkurat er best stilt økonomisk. Årsakene til dette er mange, men etter timevis med budsjettbehandling er det én ting som kommer tydelig fram: hver eneste krone teller.

Vi står i en utenkelig situasjon hvor vi må redegjøre for og vurdere om vi har mulighet til å beholde enkelte skoler. I situasjonen vi står i nå må vi ta stilling til hvorvidt vi kan beholde et omsorgstilbud på Levangsheia.

Dette er ikke en situasjon vi ønsker å være i, men etter flere år med lite lønnsomme prioriteringer, er vi dessverre trykket opp i et hjørne.

Heldigvis har vi mange dyktige folk i råd og utvalg som jeg er overbevist om at vil fatte de rette beslutningene, men dette krever en innsats. Som tidligere nevnt: hver krone teller.

Derfor undres jeg over at de partiene som ofte roper høyest, også er de som velger å sløse mest. Det er sterke ord, men jeg mener at sløseri er det riktige ordet.

Kommunestyret 14. januar kostet Kragerø kommune 12.000 kroner ekstra, kun i godtgjørelse til varaer, da habilitetsspørsmål ble reist. Dette uten at vi kom fram til noe som helst i den saken, da vi ikke rakk å behandle den. Flere fra opposisjonen ønsket å utsette saken til et ekstraordinært møte, som rundt regnet ville kostet kommunen ytterligere 50.000 kroner, kun i godtgjørelse til representantene og eventuelle varaer. Dette ble det heldigvis satt en stopper for, og saken ble utsatt til gårsdagens møte.

Da saken på nytt ble åpnet som siste sak i går, ba ordfører om at vi skulle holde på en time ekstra for å bli ferdig med saken. Talerlista fylte seg fort opp, utelukkende av representanter fra meningsmotstandere som på nytt ønsket å utsette saken til et ekstraordinært kommunestyremøte. Begrunnelsene var alt fra «Enkelte har andre ting å gjøre etter møtet» til «Det er ikke bra med for mye skjermtid».

Dette er holdninger jeg mener vi som politikere burde holde oss for gode til. Hvis vi skal kunne spinke og spare hos Johnny enkeltmann på gulvet, må vi klare å sitte en time på overtid i et råd vi selv har valgt å sitte i. Dette for å spare innbyggerne for ytterligere 50.000 kroner til et nytt møte; disse pengene må tross alt hentes fra et sted.

I ettertid av møtet 14. januar har ordfører fått krass kritikk, blant annet fra Arbeiderpartiets representant Kristoffer Stoa Gundersen. Kritikken gikk ut på at vår ordfører styrte ordskiftet under møtet med jernhånd. For mitt vedkommende betyr det at ordfører ønsker å få tid til gode demokratiske beslutninger samtidig som han viser vilje til å ta vår del av ansvaret når det gjelder økonomibesparelser ved å kun gjennomføre planlagte møter. Som sagt, hver krone teller.

For å komme fram til de nødvendige løsningene, er vi avhengige av å jobbe sammen på tvers av partigrensene, men også på tvers av timestrekene på klokka. Vi er avhengige av et hyppigere ordskifte, og mer respekt for andres tid. Jeg har trua, men da må vi alle gi litt.

Odin Aarlid

Kommunestyrerepresentant Sp