Gå til sidens hovedinnhold

Hvem har retten til byen?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tett oppunder hundre medlemmer og andre interesserte hørte arkitekt Einar Lunøe stille dette spørsmålet under Kragerø Bys Venners årsmøte i Løkka torsdag 23. september.

– Utbyggingen i Kragerø nå har mange likhetspunkter med det som skjer i Oslo, hevdet han. – Byene vokser ikke uten de som spekulerer i utbygging, men hvis privatpersoner overtar for politikken, hvem kan da sies å ha retten til byen? spurte han videre, og la til at det offentliges ansvar først og fremst er omsorgen for fellesskapet. Medvirkning fra borgernes side er også ganske så viktig, ja, medvirkning bør brukes som metode, mente han. Byen påvirker oss og er rammen omkring oss, og det aller viktigste er å skape de rommene hvor mange har lyst til å være.

– Det er rommene mellom husene som er byen, ikke husene, framholdt han.

Lunøe hadde mye på hjertet og kommenterte konkret, ved hjelp av bilder, de forskjellige utbyggingsområdene og -planene som nå er aktuelle i Kragerø, som Kirkebukta, Fermannsbakken, B13, Jernbanekaia, Tollboden-kvarteret med Biørnegården og Gofjellgården på Torvet. F.eks. sa han at “Spar-bygget er ikke Kragerø og kunne kanskje bygges inn på en eller annen måte” og “B13-bygget er som et repeterende hull med vegg – kjedelig når man går forbi – og kunne blitt så mye bedre”.

Han var opptatt av gjenbruk – som for øvrig er en trend i tiden – og syntes at Fossen-bygget burde kunne gjenbrukes. Forslaget om en ekstra etasje og verandaer på Gofjellgården karakteriserte han som “irriterende og noe som ville ødelegge det som er Kragerø”.

Han var også opptatt av at byen skal være for mennesker og ikke for biler, det er helt unødvendig med en bred riksvei helt inn i selve byen. Innfartsveien burde “krympes”, som han sa.

I det hele tatt savnet han en helhetlig visjon – en plan – for ønsket utvikling av byen, dens funksjoner og hva som skulle reguleres til henholdsvis næringsvirksomhet, boliger og byrom. Skala, variasjon, fotgjengervennlighet og en by med åpne fasader var viktige stikkord for hans egen visjon.

Han viste alternativer til de foreliggende planer og uttrykte at Kragerø kunne bli en bra liten by også framover, hvis man nå tilfører den det lille ekstra som gir folk lyst til å komme hit.

Som det framgår av ovenstående, må man vel kunne si at Lunøe holdt et foredrag etter Byvennenes hjerte. I forkant av foredraget, som hadde tittelen “Ja, der ser du en rar liten by”, sang for øvrig forsamlingen Kragerøvisa, som tittelen var hentet fra.

Etter foredraget var det meningsutvekslinger og spørsmål fra salen. Thomas Bakkerud var en av dem som tok ordet. Han grep bl.a. fatt i Lunøes opptatthet av gode byrom mellom bygningene og mente at vi høst- og vinterstid ikke er mange nok i denne byen til å fylle nye byrom utenom Torvet, Jernbanetorvet og Jens Lauersøns plass. Han erklærte seg ellers som en stor tilhenger av Kragerø Bys Venners arbeid for å bevare byens særpreg.

Selve årsmøtet ble åpnet av leder Aase Lotsberg, som fikk hele forsamlingen med seg på avsynging av Kragerøsangen av Nanna Schwengaard og Siggen Andresen, til akkompagnement av organist Robert Carding. Det har vært tradisjon å synge denne sangen under årsmøtene helt fra stiftelsen av foreningen. Olav Drevland ble valgt til dirigent og Anne-Kristine Aas til referent.

Til styre ble valgt: Leder og kasserer Aase Lotsberg (gjenvalg), nestleder og sekretær Olav Drevland (gjenvalg), sekretær Anne-Kristine Aas (gjenvalg) og styremedlemmer Dag Kremer (gjenvalg) og Arvid Siqveland (ny).

Styret fikk fullmakt til å finne to varamedlemmer, da det hadde vist seg svært vanskelig å finne noen før møtet. Skriftlige innspill fra Anders Kristian Salvesen til årsmøtet om innkjøp av T-skjorter med Byvennenes logo, stiftelsen av et byparti med utgangspunkt i Kragerø Bys Venner og anledning til å innlemme bedrifter som medlemmer, ble vedtatt oversendt det nye styret for videre behandling.

Møtet sluttet med at det ble foretatt trekning av et Tore Juell-bilde som han generøst hadde gitt til foreningen. Den heldige vinner ble Jan Grimsgaard.

Anne-Kristine Aas
Kragerø Bys Venner

Kommentarer til denne saken