Hvordan kan kommunen jobbe seg ut av en liten pengekasse?

Hva gjør vi med hustomter som vi har prøvd å få solgt over lengre tid?

Gratis hustomter?

Vi må se fram i tid, med tanke på inntjening.

Senterungdommen i Kragerø har lenge tenkt på som hva skal til for å øke i innbyggerantallet her i kommunen. Hvordan vi skal få alle de som reiser ut for å studere til å komme hjem igjen, til byen de snakker om og som de er så glad i, for å bosette seg?

Gratis hustomter?

Kragerø kommune sitter på ca. 76 ledige tomter. Jeg ønsker å jobbe for å selge 10 hustomter til en pris av 1 krone, til de 10 første som flytter til Kragerø kommune, eller som har bodd utenfor kommunen i over 3 år. Det kan gi mange unge eller familier en stor fordel med å komme inn på eiendomsmarkedet, og bosette seg i perlen blant kystbyene

Disse tomtene er fordelt rundt om i kommunen vår eks.

• Lindvikskollen 28 stk.

• Stabbestad 25 stk.

• Sannidal (Holt 2) 17 stk.

• Skåtøy 6 stk.

Jeg har troen på dette. I dag koster disse tomtene fra ca. 200.000–480.000. Kommunen har sittet på disse i noen år. Jeg synes det er synd at de står ubebygd. Kragerø kommune vil tape penger ved å selge de til 1 krone, men hvis vi tenker litt lenger, gjerne 10–20 år fram i tid.

• Vi øker i innbyggertallet

• tilflytterne vil skatte til Kragerø

• Vi får innbyggertilskudd fra staten

• De vil betale kommunale avgifter til Kragerø

• De vil handle lokalt i Kragerø

• Mange av de vil jobb i Kragerø

I gjennomsnitt vil en familie på 4 legge fra seg ca. 600.000,- (SSB tall) i skattepenger og statlige overføringer. Det vil også øke handelen lokalt i Kragerø. Flere unge i barnehage gir økt tilskudd, flere unge i skole gir økt tilskudd. Så kommunen vil få igjen pengene sine men i et annet perspektiv.

Kommunen vil stå sterkere rustet med flere unge mennesker til å ivareta framtidige kostnader og stå imot eldrebølgen som vi vet er på vei.

Vi ønsker å videreutvikle boligfelt/boligtomter med det som kjennetegner oss best nærhet til sjøen og gangavstand til båtplass.

Dette er noe vi i Senterungdommen ønsker å jobbe for etter kommunevalget 9. september.

Gi oss din stemme, stem ungt, stem framtid, stem Senterungdommen inn.

Godt valg.

Emil Lønne Fredriksen,

Leder av Senterungdommen og 17.-kandidat Sp Kragerø