Kragerø bys venner etterlyser hvordan vi kan få folkelig medvirkning for utvikling av vår kjære by.

Mange kommuner har gjennomført plansmier. I plansmiene kan planleggere, politikere og interesserte innbyggere møtes og utvikle ideer som kan realiseres gjennom gode medvirkningsprosesser.

På en slik måte kan alle interesserte være med å sette sitt avtrykk på utviklingen. Vi står midt i arealplanprosessen, og det er nå kommunale politikere og planleggere må invitere til deltakelse.

Dag Westhrin