Kragerø er en fin by, det tror jeg de fleste er enig om, men det er ikke nok at byen er pen og trekker til seg mange turister. Det krever politikere både sentralt og lokalt som kan håndtere kommunens problemer. Kragerø har gjennomlevd både oppgang og nedgangstider. I tidligere tider kunne fattigdommen ikke så lett skjules som i dag.

Mange små virksomheter går godt og har en framtid i kommunen. For få år siden hadde vi Slippen, Mylius og ikke minst Tangen Verft som var hjørnesteinsbedrifter som sikret flere hundre familier arbeid og inntekt. Disse arbeidsplasser er nå borte, men antallet arbeidsplasser er ikke erstattet.

Arbeidsledigheten er økende i kommunen og er nå på 3,5 % – og lite tyder på at den vil synke med det første. Den Regjeringen vi i dag har snakker bare om hvor godt vi har det i landet – ja, det kan den si som ikke ennå har stukket fingeren i jorden og fått med seg den økte sosiale ulikhet, men i stedet satset de på å innskrenke det statlige sosiale hjelpeapparat slik at flere må over på kommunens sosialhjelp. Og den er verken til å dø eller leve av!

I dag er det bompenger som styrer den politiske dagsorden. Det kan bety Frps utgang av regjeringen, får vi håpe. De har som et viktig mål og gi skattelette for de rikeste og avgiftsøkning som rammer de fattigste mest!

Ole Moen