Det skjer dessverre en del negativt i Kragerø. Innbyggertallet går jevnt nedover. Antall butikker har gradvis blitt redusert. Deler av utelivsbransjen har vansker. Kommuneøkonomien er svært svært anstrengt. Samtidig som noen utesteder kan vise til gode resultater. Ikke alt er svart/hvitt.

Hvordan kan den negative utviklingen snus? Fins ingen fasit. Noen åpenbaring. Temaet trenger en inngående drøfting.

Mulige drøftingsinstanser: Utestedene, handelsstanden, kulturlivet, ledende politikere/politiske parti, Kragerø bys venner og mulige andre ressurser.

Hvem tar eventuelt initiativ til en slik eventuell drøfting.

Kragerø bys venner må/bør være en viktig instans som følge av sine mange medlemmer og mangeårige arbeid i kampen for lokalsamfunnet.

Hvordan startet Kragerø bys venner? I Vestmar i september -78 står blant annet i en artikkel: «3 av forgrunnsfigurene i Kragerø bys venner, Ernst Halvorsen Kirkesund, Georg Wroldsen og Johan Paus-Knudsen, venter på at Legatsalen skal fylles. Det blIr trangt om plassen etter hvert, og de sist ankomne måtte nøye seg med ståplasser». Altså: Et stort folkelig engasjement allerede den gangen. Kragerø bys venner har eksistert i 44 år. Vært en viktig premsissleverandør, ressurs og vaktbikkje.

Lokalt selvstyre og demokrati. Det stod et avisinnlegg i Vestmar om hva lokalt selvstyre og demokrati kan være den 12.08.78 .Fokus var hva som kunne gjøres for å forhindre et storhotell på Gunnarsholmen. Hans Christian Paus-Knudsen fulgte opp temaet opp i en stor artikkel. Hadde ikke noe fasitsvar, men tok opp mange interessante problemstillinger. Ernst Halvorsen Kirkesund skrev at vi må organisere oss. Den enkeltes røst er virkningsløs.

Arbeidet Kragerø bys venner gjorde var en av flere grunner til at hotellet ikke ble bygd. Lokalt selvstyre i praksis. Beklageligvis skjedde ikke det da Buchholmen ble rivd.

Det fins mye bra i Kragerø nå også. Det må ikke glemmes, men det negative må tas tak i fordi lyset blinker noe gult for framtidas Kragerø.

Har det skjedd noe i Kragerø de siste årene og noe som skjer nå som det bør tas tak i ?

Vennlig hilsen
Georg Wroldsen