Gå til sidens hovedinnhold

HVA SKAL VI LEVE AV?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Styret i Rødt har i dag et innlegg i KV som debatterer Næringsforeningens innlegg i avisa om privat eller kommunal regi av tjenester. Hensikten med undertegnedes innlegg gjelder ikke om anleggsteamet i Kragerø skal være kommunalt eller ikke.

Min hensikt er å møte de påstandene Rødt fremsetter for å underbygge sin ideologi. Konkrete påstander om private barnehager kan ikke stå uimotsagt.

Sitat Rødts innlegg: «Det faktum at det er vesentlig billigere for en kommune å gjøre sine kjerneoppgaver i egen regi. Slike forsøk har vi sett før i mange sammenhenger, i omsorg, barnehage og skole blir det fra mange hold påstått at private aktører er både billigere og mer effektive. Denne framstillinga er ofte feil, og hvis det likevel skulle inneholde et snev av sannhet, så har det medført dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. I tillegg er pensjonsordningene gjennomgående dårligere. Hva med fortjeneste? Det trenger kommunen ikke legge inn - det må en privat aktør». Sitat slutt.

Barnehagereformen gjennom rødgrønn regjering sørget for full barnehagedekning i Norge. Halvparten av alle barnehager i Norge drives i dag i privat regi. Konsekvensen av barnehageløftet var at de største byrdene for investeringer i barnehagebygg og driftsmidler ble tatt privat.

En hadde ikke klart å gjennomføre barnehageløftet uten at private barnehagedrivere. I dag med full barnehagedekning i landet, og halvparten av alle barnehagebygg står der, er dette lett å glemme. Og her er vi ved kjernen av det Rødt lett hopper over.

At kommunen ikke behøver å drive med fortjeneste er en forenklet framstilling av virkeligheten. Kommunen har budsjettert med rammer til drift, men det er også satt av penger til avdrag lån (investeringer). At private aktører må ha overskudd skyldes det samme som for kommunen:

1) For å forhindre konkurs/Robek.

2) For å sikre likviditet - lønninger og drift.

3) Til å betale avdrag på lån. Det er lovbestemt at kommuner ikke kan gå med underskudd.

Lån og avdrag og bygningsmasse er kanskje ikke reflektert i kommunens budsjettrammer annet enn i investeringsregnskapet. Men det er også en del av helheten.

Til sist, myten om lønn og pensjon; De aller fleste private barnehager drives gjennom tilknytning medlemsorganisasjon (for eksempel PBL) der medlemskapet forplikter lønn og pensjon jfr Hovedavtale framforhandlet av partene i arbeidslivet (PBL og Utdanningsforbund/Fagforbundet). Lønna er den samme som i kommunal barnehager. Barnehagelærere og fagarbeidere hadde ikke blitt værende på en arbeidsplass som gjennomgående hadde for lav lønn.

Takk til Kragerø Næringsforening som løfter og problematiserer spørsmålet om hva skal vi leve av i Kragerø. Det finnes ikke et svar med to streker under.

Kommunen har plikt til å levere lovpålagte tjenester innenfor gode rammer.

I dette må kommunen finne løsninger gjennom de endringene som skjer på stedet og i befolkningen - eksempelvis Kragerø; store utfordringer ved at befolkningen blir eldre, og færre unge (til å jobbe og skatte) og kommunen har en veldig stor andel av innbyggerne som ikke er i jobb.

Da er det viktig at kommunen styres av løsningsorienterte svar som tenker helhet til det beste for drift også; dessuten haster det med å gjennomføre investeringer bla i nye eldreboliger.

Hvilke låneforpliktelser tåler driften, hvilke investeringer behøves, hvilke langsiktige planer til byens beste må innfris; alt henger sammen med alt; Og også om lovpålagte tjenester og drifta for øvrig kan innfris overfor innbyggerne. Svarene da er en god kombinasjon av private og kommunale tjenester, og hvor arbeidsplasser er verdsatt uavhengig av om de er det ene eller det andre.

Kragerø 5. mars
Trine Jørgensen Dahll
Fylkestingspolitiker for Venstre
Undertegnede driver også en privat barnehage.

Kommentarer til denne saken