Gå til sidens hovedinnhold

Hva skal vi leve av i Kragerø?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det spør Jørn Evensen i Maskinentreprenørenes forbund og Janna Pihl i Kragerø næringsforening om i et heller spesielt innlegg i KV 25. februar 2021. Her blir vi fortalt at arbeidsplasser skaper verdier, og at det er kun gjennom at folk står opp om morgenen, leverer i barnehage og går på jobb som bidrar til inntekter til velferdssamfunnet. En påstand det ikke er vanskelig å være enig i, men for ordens skyld gjøres det oppmerksom på at offentlig ansatte også gjør det. De står opp om morgenen, leverer i barnehagen, handler i butikkene, betaler skatt og avgifter – kort sagt gjør det som de fleste andre gjør. Men – la banalitetene ligge.

Essensen i innlegget handler om at det blir feil å sammenligne pris per grøftemeter mellom kommunens anleggsteam og private entreprenører. Det er nok et dårlig forsøk på å tilsløre det faktum at det er vesentlig billigere for en kommune å gjøre sine kjerneoppgaver i egen regi. Slike forsøk har vi sett før i mange sammenhenger. I omsorg, barnehage og skole blir det fra mange hold påstått at private aktører er billigere og mer effektive. Denne framstillinga er ofte feil, og hvis det allikevel skulle inneholde et snev av sannhet, så har det medført dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. I tillegg er pensjonsordningene gjennomgående dårligere. Hva med fortjeneste? Det trenger ikke kommunen legge inn – det må en privat aktør.

Rødt Kragerø er ikke i tvil om at anleggsteamet skal bestå. Vi sparer abonnentene i Kragerø kommune for økte avgifter, selv om vi innser at pris per meter kan diskuteres.

Vi mener at det er kommunens anleggsteam som skal lede an i arbeidet med å rehabilitere vann- og avløpsnettet vårt. Det skal sikre oss en god beredskap hvis det oppstår lekkasjer, og det skal bidra til at kommunen selv har kontroll på vannforsyning og avløpshåndtering. Vi minner om at vi ikke har vedtatt å legge ned anleggsteamet, og at det langt ut på høyresida erkjennes at det vil være svært fornuftig å beholde anleggsteamet

Vi har ikke snakket ned noen private entreprenører. Tvert imot så trenger vi private firmaer som i tillegg til kommunens eget anleggsteam kan være med på å ivareta målsettinga om rehabilitering av 1% av ledningsnettet vårt per år. Så vidt vi vet så har ikke etableringa av et kommunalt anleggsteam ført til færre oppdrag for private entreprenører – heller tvert imot.

Så – hva skal vi leve av? Vi skal leve av næringsvirksomhet og mennesker som tiltrekkes av en kommune som leverer gode barnehager, gode skoler, god eldreomsorg, god infrastruktur, gode kulturtilbud – kort sagt gode levekår for alle.. Da er det en fordel for oss alle at kommunale avgifter er lave, og kommunen gjør sine kjerneoppgaver i egen regi.

Styret i Rødt Kragerø

Les også

Hva skal vi leve av i Kragerø?

Kommentarer til denne saken