Gå til sidens hovedinnhold

Hva skal vi leve av i Kragerø?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeidsplasser skaper verdier for ansatte og lokalsamfunn. Det er kun gjennom at folk står opp om morgenen, leverer i barnehagen og går på jobb at vi har inntekter til velferdssamfunnet vårt. De siste månedene har debatten gått i lokale medier og på Facebook om at entreprenører lokalt i Kragerø er dyrere enn om kommunen utfører prosjektene selv. Debatten har utspring i et regnestykke laget av kommunen, og som vi i næringslivet mener ikke gir et riktig bilde.

Administrasjonen i kommunen har ved flere anledninger gitt uttrykk for at kommunal egenregi er langt billigere enn dersom kommunen skal sette ut større og mindre jobber til lokale entreprenører. Bransjeforeningene kan ikke gå ut med hva hver enkelt aktør må ha for «en løpemeter». Det har derimot kommunen gjort. Det stiller vi oss undrende til, siden de sitter på begge sider av bordet: både som offentlig entreprenør og offentlig oppdragsgiver i et marked utsatt for konkurranse.

Vi må sammenlikne på likt grunnlag. Eksemplene som kommunen legger fram er ikke egnet til sammenlikning. Det å dele to prosjekt på antall meter og si at det vi gjorde selv var mye rimelige blir helt feil: er det like dypt? Er det en like komplisert jobb? Er det like mye materialer? Må massene flyttes? Variablene er så mange i kompliserte anleggsjobber at kommunens regnestykke er så enkelt at det dessverre ikke har noen verdi. Verken i offentligheten eller for deres egen økonomiavdeling.

Prosjektene som kommunen viser til, og som er utført av private entreprenører, er ikke sammenliknbare med kommunens egne prosjekter. Noen av prosjektene det vises til har større grøftedybde, i andre grøfter måtte massene skiftes ut under grøftesålen, noen steder var det svært mange kabler i grøftetraseen i et trafikknutepunkt og flere av traseene var i smale gater med adkomst kun fra en side. Alt dette er svært fordyrende momenter. Nettopp derfor blir det helt feil å sammenlikne den ene grøften med den andre, for så å dra så drøye konklusjoner som enkelte i kommunen gjør.

Vi er for konkurranse. Det skjerper alle, og sikrer at våre felles ressurser går mest mulig til gode formål for vårt lokalsamfunn. Kommunen må gjerne drive et eget anleggsteam. Men det går ikke an å dra så drøye konklusjoner som at kommunen er billigst til å drive anleggsarbeid, når grunnlaget er så ulikt og regneeksemplene er så svake. Dersom kommunen mener de har behov for kommunalt ansatte og maskiner til å utføre parallelle arbeider, ved at man kan «spare» på at utstyret er i kommunens eie, og at de ansatte kan omdisponeres ved behov, så si det! Ikke si at de private utfører arbeidene til en dyrere meterpris. Det er ikke riktig!

Kragerø er uten tvil perlen langs kysten. Men skal vi leve av å se på våre hvite og røde trehus? Skal vi bare ha offentlig ansatte og sesongarbeidsplasser? Ungdommen må ha jobber å gå til, også de «praktiske gutta og jentene» som går på yrkesfag, dersom Kragerø skal være attraktivt å bli boende i for unge voksne. Vi trenger alle for å skape et godt lokalsamfunn, arbeidsplasser og skatteinntekter til felleskassa. Det er vi i anleggsbransjen som gir ungdommen muligheter til å være lærlinger i bedriftene våre, og ta fagbrev. Slik at de kan bygge en fremtid for seg og sine i Kragerø.

Vi ber administrasjonen og enkelte politikere i kommunen slutte å snakke ned anleggsbransjen lokalt med regneeksempler, som er så svake at de ikke forteller noe annet enn at jobber er ulike.

Jørn Evensen
Regionsjef i Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

Janna Pihl
Daglig leder i Kragerø Næringsforening

Kommentarer til denne saken